Intermediate

07:32 | 04-10-2017 1090 lượt xem

Intermediate - Anh văn trung cấp. Khả năng sử dụng tiếng Anh giai đoạn này tương đương với người bản xứ 25 tuổi, tự tin thảo luận về các vấn đề chuyên môn mà mình có kiến thức.

  • Tự tin thảo luận về các vấn đề chuyên môn mà mình có kiến thức.
  • Giao tiếp lưu loát và ngẫu hứng
  • Kỹ năng nói và viết tốt trong hầu hết các chủ đề