Elementary

07:32 | 04-10-2017 1259 lượt xem

Elementary - Anh văn sơ cấp. Khả năng sử dụng tiếng Anh giai đoạn này tương đương với học sinh 16 – 18 tuổi người bản xứ, giao tiếp một cách dễ dàng các chủ đề khác nhau như công việc, trường học…

  • Giao tiếp một cách dễ dàng các chủ đề khác nhau như công việc, trường học…
  • Tự tin với hầu hết các tình huống gặp phải khi đi du lịch nước ngoài.
  • Nói về những kinh nghiệm cá nhân và những sự kiện.
  • Giải thích ý kiến, lựa chọn cũng như lên kế hoạch cho tương lai của mình.