Beginner

07:31 | 04-10-2017 1029 lượt xem

Beginner - Anh văn cho người mới bắt đầu. Khả năng sử dụng tiếng Anh giai đoạn này tương đương với trẻ 2 – 4 tuổi người bản xứ, hiểu và biết cách sử dụng những từ ngữ và cụm từ diễn tả những việc hằng ngày.

  • Hiểu và biết cách sử dụng những từ ngữ và cụm từ diễn tả những việc hằng ngày.
  • Tự giới thiệu bản thân và giới thiệu về người khác.
  • Nói về nơi mình đang sinh sống, những người quen biết và những vật dụng xung quanh.
  • Vẫn cần người đối thoại phải nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.