Speak daily

07:32 | 04-10-2017 998 lượt xem

Speak Daily - Anh văn giao tiếp hàng ngày. Khả năng sử dụng tiếng Anh giai đoạn này tương đương với trẻ 6 – 10 tuổi người bản xứ, sử dụng những câu đơn giản để trả lời các câu hỏi về các chủ đề phổ biến trong cuộc sống.

  • Sử dụng những câu đơn giản để trả lời các câu hỏi về các chủ đề phổ biến trong cuộc sống.
  • Nói về những điều mình thích và không thích, các chủ đề về gia đình, các thói quen hàng ngày trong cuộc sống.
  • Đặt các món ăn trong nhà hàng hoặc mua sắm.