Advanced

07:32 | 04-10-2017 1114 lượt xem

Advanced - Tiếng anh nâng cao. Khả năng sử dụng tiếng Anh giai đoạn này tương đương với người bản xứ 40 tuổi, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ có thể tranh luận, phản biện trong vấn đề mình có hiểu biết.

  • Hiểu được nội dung của hầu hết các văn bản với phạm vi chủ đề rất rộng
  • Tìm kiếm và tóm tắt nội dung từ nhiều nguồn khác nhau và diễn đạt chúng bằng văn nói lẫn văn viết một cách lưu loát.
  • Sử dụng anh ngữ như người bản xứ khi giao tiếp, có thể tranh luận trong vấn đề mình có hiểu biết.